ข้อมูลพื้นฐาน


โรงเรียนบ้านในเมือง

 

อักษรย่อ นม.พ.

 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

 

ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

พื้นที่ 17 ไร่ แปลงหมายเลข 8532

 

ประเภทโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา

คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

สีประจำโรงเรียน  คือ  สี เหลือง - ดำ

สีเหลือง หมายถึง ความหนักแน่นทางปัญญา และความคิด
สีดำ หมายถึง คุณธรรม

ตราสัญลักษณ์ รูปตรา สพฐ  มีชื่อโรงเรียนบ้านในเมืองอยู่ทางด้านล่าง 

ปรัชญาโรงเรียน

"วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ"

คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

 คติธรรม  

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน