ผู้บริหาร

      นายประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

    

เล็กๆน้อยๆกับอาเซียน

ยุทธศาสตร์อาเซียน


ชุดประจำชาติอาเซียน

Events

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

การนิเทศแบบทีมคุณภาพ(TQS)

วันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557 นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมืองได้ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศ นางวณกร มะโน และศึกษานิเทศ นางวนิดา อุปธารปรีชา ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนและให้คำแนะนำแก่คณะครูโรงเรียนบ้านในเมือง เพื่อให้เกิดการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบายยกระดับคุณภาพแบบIPAD5Gsc และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ทางโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านในเมือง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย ได้เข้าร่วมกับโรงเรียนพิชัย และเครือข่ายกลุ่มพิชัยดาบหัก ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามของลูกเสือกองผสมและกล่าวทบทวนคำปฎิญาณ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพิชัยดาบหัก ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปี 2557 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ โดยมีนายพยนต์ เงินเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงหม้อ อ.พิชัย เป็นประธานในพิธี

Photos

Loading…
  • Add Photos
  • View All

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่างๆ

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย