ผู้บริหาร

      นายประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

    

เล็กๆน้อยๆกับอาเซียน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าระบบข้อมูล   SMSS

ถวายพระพรออนไลน์

ถวายพระพรออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระราชทานรางวัลจากยูเอ็น

เป็นนักวิทยาศาสตร์โลกและกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม

เป็น"วันดินโลก" กำหนดให้ปี พ.ศ.2558 เป็นวันดินสากล

"ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม"

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 : โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับรองผู้อำนวยการและคณะครูได้ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 11 ของเทศบาลตำบาลในเมือง เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป

Photos

Loading…
  • Add Photos
  • View All

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่างๆ

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย

Videos

  • Add Videos
  • View All