ผู้บริหาร

      นายประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

    

เล็กๆน้อยๆกับอาเซียน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันเด็ก

วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านในเมืองนำโดยนายประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน  กล้าแสดงออก และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเด็ก  ทางโรงเรียนขอขอบคุณหน่วยงานและห้างร้านต่างๆที่ให้การสนับสนุนของรางวัลให้กับนักเรียนเป็นอย่างสูง


การแข่งขันกีฬาสี"เหลือง-ดำ"เกมส์

เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557 : โรงเรียนบ้านในเมือง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านในเมือง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

Photos

Loading…
  • Add Photos
  • View All

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่างๆ

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย