ผู้บริหาร

      นายประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

    

เล็กๆน้อยๆกับอาเซียน

 

Events

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านในเมือง นำโดยนายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่างๆ

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย