ผู้บริหาร

      นายประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

    

เล็กๆน้อยๆกับอาเซียน

 

Events

 

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม To Be Number One

โรงเรียนบ้านในเมืองจัดกิจกรรม To Be Number One ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถุงโทษภัยของยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านในเมือง


ทัศนศึกษาชั้นประถมศีกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 : นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูสายชั้นป.4 นำนักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านในเมือง ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกาะเสือ และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร(มรดกโลก) จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียน 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่างๆ

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย